Декларация-съгласие за пътуване на дете извън България

Консулите могат да удостоверяват подписи на един или на двамата родители върху декларация-съгласие за пътуване на дете извън България. За да се провери и удостовери качеството на родител е необходимо да се представи и удостоверение за раждане на детето.