Документът трябва да е на български език

Документът трябва да е съставен на бълг.език
Явяващото се лице може да бъде чужденец, ако документ ще послужи в България.
Освен при разпореждане или придобиване на имоти,е възможно поводът да бъде: за учредяване на гражданско или търговско дружество в България, за продажба на дялове и заради участия в Общи събрания, СД, УС, Надзорни съвети.