Лица, поставени под запрещение

Ние нотариусите сме улеснени, защото е регулиран достъп до База Данни Население, където изрично е записано дали едно лице има ограничения, дали е поставено под запрещение и какво точно!
От справката в тази база се вижда и семейното положение, родители, деца, братя, сестри