Нарушена поредност на номерата

Нарушена поредност на номерата при щемпели за подпис и за съдържание. Едновременно значи веднага едно след друго, без заверка на междинни декларации и други документи .
Първо се удостоверява подпис и след това съдържание.