Номерация на удостоверено съдържание

Как се извеждат в деловодството на консула пълномощни за имоти с удостоверени подпис и съдържание?

При заверка на подпис и съдържание на пълномощно за сделка с имот, първо с пореден номер се поставя щемпел за удостоверяване на подпис, например №0017.След това се поставя щемпел за съдържание със следващ пореден номер №0018.Между двата номера НЕ може да се записват други документи и заверки. В щемпела за съдържание е оставено място за том…. и за номер……Тези том и  този номер са поредните номера на документите с удостоверено съдържание. Консулът подрежда в една книга /папка/ всички пълномощни с удостоверено съдържание.Кръщава ги първо с том №1 и номера от 1 до 200.

Така ако пълномощното със съдържание  е първо за годината, тогава то ще бъде том І №01.

Ако на друга дата се яви друго лице и пак поиска удостоверяване и на подпис и на съдържание, тогава общият номер на заверката на подпис на пълномощното е например 0020, а номерът за съдържание е 0021, том І №2.

Ако консулът завери за една година 200 пълномощни със съдържание, следващият номер и том е том ІІ №1.Последващото ще е например №315 за подпис и 316 за съдържания, а от томовете е том ІІ №3.

Всяка година номерата започват о 1,и томовете също започват от номер 1.

напримерможе за годината да сте заверили общо съдържанието на 217 пълномощни, от тях първите двеста са том І, а последните 17 са в том ІІ.