Отказ от наследство

Може ли консулът да заверява заявления за отказ от наследство?

Консулът може да удостоверява подписи на заявление за отказ от наследство.

Тези заявления се отправят до районния съд по мястото на откриване на наследството И СЕ ВПИСВАТ от съдията в особена за това книга, съгласно чл.52 от Закона за наслеството.