Права и отговорности

19.03.2014 Акт за морски протест КТМ

Заявление Чл. 347. (1) Когато през време на плаване или престой с кораба е произлязло произшествие, което може да даде основание за предявяване претенции срещу корабопритежателя, капитанът е длъжен по установения ред да направи заявление за съставяне на морски протест. (2) Заявлението за съставяне на морски протест трябва да съдържа описание на фактите на произшествието […]

19.03.2014 Договор за продажба на дялове в дружества

КОНСУЛЪТ има право да удостоверява подписи на договор за продажба на дялове в дружества, съгласно РЕШЕНИЕ ОТ 24.02.2012 Г. ПО Т. Д. № 3978/2011 Г. НА СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД. СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, ТО, VІ – 17 с-в председателстван от съдия Десислава Добрева, като разгледа докладваното от съдията т. д. № 3978/2011 г., за да се […]

19.03.2014 Противоречащи на закона или добрите нрави

 чл.574 от ГПК „Не могат да се извършват нотариални  действия относно противоречащи на закона или на добрите нрави сделки, документи или други действия.” Консулът НЕ контролира текста на удостоверявания документ, например при удостоверяване на подпис на декларация по чл.264 от ДОПК НЕ проверява дали лицето има данъчни задължения, НО  консулът следва да прочете документа и […]