Права и отговорности

19.03.2014 Документът трябва да е на български език

Документът трябва да е съставен на бълг.език Явяващото се лице може да бъде чужденец, ако документ ще послужи в България. Освен при разпореждане или придобиване на имоти,е възможно поводът да бъде: за учредяване на гражданско или търговско дружество в България, за продажба на дялове и заради участия в Общи събрания, СД, УС, Надзорни съвети.