Позволени действия

19.03.2014 Акт за морски протест КТМ

Заявление Чл. 347. (1) Когато през време на плаване или престой с кораба е произлязло произшествие, което може да даде основание за предявяване претенции срещу корабопритежателя, капитанът е длъжен по установения ред да направи заявление за съставяне на морски протест. (2) Заявлението за съставяне на морски протест трябва да съдържа описание на фактите на произшествието […]

19.03.2014 Договор за продажба на дялове в дружества

КОНСУЛЪТ има право да удостоверява подписи на договор за продажба на дялове в дружества, съгласно РЕШЕНИЕ ОТ 24.02.2012 Г. ПО Т. Д. № 3978/2011 Г. НА СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД. СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, ТО, VІ – 17 с-в председателстван от съдия Десислава Добрева, като разгледа докладваното от съдията т. д. № 3978/2011 г., за да се […]

19.03.2014 Документът трябва да е на български език

Документът трябва да е съставен на бълг.език Явяващото се лице може да бъде чужденец, ако документ ще послужи в България. Освен при разпореждане или придобиване на имоти,е възможно поводът да бъде: за учредяване на гражданско или търговско дружество в България, за продажба на дялове и заради участия в Общи събрания, СД, УС, Надзорни съвети.