Удостоверявания

19.03.2014 Удостоверяване на подпис на глух, ням, глухоням, но грамотен

ГПК Чл. 583. (1) Когато участващото лице е грамотно, но е нямо, глухо или глухонямо, глухият трябва сам да прочете гласно документа и да обяви дали е съгласен със съдържанието му, а немият или глухонемият трябва след прочитането на документа да напише собственоръчно в него, че го е прочел и че е съгласен със съдържанието […]

19.03.2014 Лица, поставени под запрещение

Ние нотариусите сме улеснени, защото е регулиран достъп до База Данни Население, където изрично е записано дали едно лице има ограничения, дали е поставено под запрещение и какво точно! От справката в тази база се вижда и семейното положение, родители, деца, братя, сестри

19.03.2014 Удостоверяване на подпис на деца

Непълнолетни: от 14 до 18 години – чл.28 от ГПК Малолетни: до 14 години – Закон за лицата и семейството Родителят трябва да представи удостоверение за раждане. Чл.1. Всяко лице, от момента на раждането си, придобива способността да бъде носител на права и задължения. 2. С навършване на 18-годишна възраст лицата стават пълнолетни и напълно […]