Усложнения

19.03.2014 Пълномощни за разпореждане с недвижим имот

Пълномощни за разпореждане с недвижим имот подписване, саморъчно изписване на пълните имена с описание на продаваем имот Моля, при подписване на пълномощно за разпореждане с недвижим имот консулът да се увери ,че лицето прави разлика между видовете сделки. Редовно се случва лице да дойде и да каже ИСКАМ ДА ДАРЯ срещу гледане.Няма такова правна форма. […]

19.03.2014 Нарушена поредност на номерата

Нарушена поредност на номерата при щемпели за подпис и за съдържание. Едновременно значи веднага едно след друго, без заверка на междинни декларации и други документи . Първо се удостоверява подпис и след това съдържание.